top of page

Groups Feed

This post is from a suggested group

Chủ vườn cắt bỏ hết cành lá của những cây mai vàng

Sau Tết, các chủ vườn trồng cây mai vàng ở tỉnh Gia Lai đang bận rộn nhận lại cây mai từ khách hàng để chăm sóc, tái sinh, và chuẩn bị cho cây nở hoa vào dịp Tết năm sau.

Những ngày này, vườn mai Minh Hào của anh Trương Hoài Phong ở phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nhộn nhịp với những chiếc xe tải chở cây mai vàng về vườn.

Bên trong vườn, nhiều người đang bận rộn nhổ chồi, cắt bỏ lá, và tỉa cành mai mà khách hàng gửi đến để chăm sóc.

Phong chia sẻ rằng từ ngày mùng 8 âm lịch, khách hàng đã bắt đầu gửi cây mai về vườn của anh để chăm sóc cho dịp Tết năm sau. Chi phí cho một năm chăm sóc tùy…

This post is from a suggested group

Dương Dương
Dương Dương

Understanding Winning Margin Bet in Football Betting: Expert Tips for Guaranteed Wins

Introduction: Football has always been the most beloved sport worldwide, attracting a massive fan base. Alongside, football betting has emerged as a popular form of entertainment and income generation. One such popular bet is the winning margin bet. So, what exactly is the winning margin bet, and how can you increase your chances of success? Let's delve into it with insights from football over 0.5 goals tips 

Definition of Winning Margin Bet: The winning margin bet, also known as Winning Margin or Double Chance, is a highly favored type of bet on football matches across various betting platforms. In this type of bet, participants predict the scoreline of a football match. It is considered relatively straightforward to understand and offers decent winning odds for players.

Understanding Winning Margin Bet: Expert Tips for 100% Success

  1. Dual Prediction: Referred to…

This post is from a suggested group

Hendry Emma
Hendry Emma

Discuss Desires and Boundaries: Before introducing a full size sex doll into your relationship, it's crucial to have an open and honest conversation with your partner. Discuss your desires, fantasies, and boundaries to ensure you're both comfortable and on the same page.

Resolve Concerns: Address any concerns or misunderstandings your partner may have about using a full size sex doll. Reassure them that the goal is to strengthen relationships, not replace human intimacy. It's also worth discussing regularly with your partner about changing your sex doll heads to different ones to keep it fresh.

This post is from a suggested group

Share Experience To Read Today's Online Football Betting Odds in Detail

Are you a fan, passionate about the round ball? Are you looking to engage in betting for both profit and entertainment? However, the multitude of symbols and different numbers appearing on the bookmakers' odds board might pose a challenge for you when trying to analyze the odds. If you're new to betting or don't fully understand how sports betting odds work, don't overlook the detailed explanation on how to calculate winnings and read today's online football tomorrow betting tips in the following article.

Calculating Winnings in Current Football Betting

When participating in betting at reputable bookmakers, knowing how much you win or lose is crucial. Currently, there are various methods to calculate football betting winnings based on the odds provided by bookmakers. These odds are highly diverse, so it's important for everyone to carefully research to choose the appropriate…

This post is from a suggested group

Mai Vàng Tỏa Sáng Trên Dải Phân Cách: Điểm Nhấn Hút Khách Du Xuân

Tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vào dịp đầu Xuân, nhiều người đi đường cảm thấy vô cùng thích thú khi các tuyến đường trung tâm huyện đều nhuộm một màu vàng rực bởi hơn 1.000 cây mai được trồng trên dải phân cách giữa đường. Đây đang là điểm nhấn độc lạ thu hút người dân, du khách gần xa đến chụp ảnh, check-in khi du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các cây mai được chăm sóc kỹ lưỡng, đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết, tạo nên khung cảnh rực rỡ và tươi mới. Để có được điều này, chính quyền địa phương đã đầu tư mua bán mai vàng ở bến tre với những cây mai 12 tuổi từ các vườn nhà dân trong khu vực với giá…

This post is from a suggested group

Exploring Dinosaur Tycoon: A Unique Fishing Game Experience at BK8


Dinosaur Tycoon has been making waves online with its standout features and impressive bonuses. For those seeking an exciting and creative fishing game with impressive rewards, this game is not to be missed. Let's delve into this game with bk8 sportsbook.

What is Dinosaur Tycoon? Dinosaur Tycoon is one of the most captivating and enjoyable fishing-themed games in the betting market today. It has transformed the traditional underwater setting into a unique dinosaur-hunting game with impressive reward rates.

Dinosaur Tycoon creates a fascinating prehistoric world, offering players unforgettable experiences and a promise of excitement through its gameplay system. With realistic graphics and imagery, the game provides players with a fresh and creative gaming experience.

If you're a fervent enthusiast of fishing-themed games but find them somewhat repetitive in layout and content, Dinosaur Tycoon will undoubtedly provide a refreshing and different…

This post is from a suggested group

Ý Nghĩa Sâu Sắc Của Hoa Mai


Hoa mai vàng không chỉ là một loài hoa phổ biến được trang trí và thờ cúng trong nhà vào dịp Tết mà còn mang trong mình ý nghĩa sâu sắc trong tín ngưỡng và văn hóa của người Việt Nam.


Sự lựa chọn của người dân Việt đam mê mai vàng không chỉ dừng lại ở việc trang trí không gian mà còn chứa đựng những bài học đạo lý quan trọng, đậm chất truyền thống.


This post is from a suggested group

Exploring Football Betting at Fun88: A Comprehensive Guide


Fun88 has been a prominent player in the market since its establishment in 2008, and today, it stands as a top choice for many football bettors in Vietnam. Over the years, Fun88 has continually evolved, achieving significant milestones in the realm of online betting. With its diverse range of betting options, attractive sports offerings, and high payout rates, Fun88 has garnered a loyal following among sports enthusiasts and bettors alike with win tips.

Exploring the Football Betting Platform at Fun88:

When it comes to sports betting at Fun88, football reigns supreme. Football betting is immensely popular, offering substantial profits for both the platform and its users. Whether it's minor league matches, friendly competitions, or global tournaments, players flock to Fun88 to engage in football betting.

To understand the allure of the football betting platform and why it garners such widespread appeal, let's…

This post is from a suggested group

Bao Khang Pham
Bao Khang Pham

"What is Cash Out? Amazing Football Cash Out Techniques"

In online football betting, there's a concept called cash out. So, what exactly is cashing out and what are the pros and cons of this method? This might be a question for many who are new to online betting. Check out our article today from soccer tips for beginners  to understand the concept of cashing out and some amazing football cash out techniques to never lose a bet!

Understanding Cash Out in Football

To grasp the technique of cashing out in football to avoid losses, first, one needs to understand what cashing out means. It's a form of abandoning a bet in football betting. Cash out, also known as abandoning a bet, dropping a bet, or not following through...

Cash Out in Football Betting and the Basic Concept

Cash out in football betting isn't uncommon. If you feel your bet isn't…

bottom of page